Simona Stanciu - fotograf

CUM SUNT COLECTATE DATELE PERSONALE?

Având în vedere specificul activității (fotografierea în baza unui contract), executarea obligațiilor contractuale nu se poate face fără colectarea datelor dumneavoastră personale.

Simona Stanciu – fotograf prelucrează datele dumneavoastră personale, în următoarele situații:
– când mă contactați direct (prin formularul de contact al websiteului, e-mail sau telefon)
– când achiziționați un produs sau un serviciu direct de la mine
– când răspundeți la campaniile mele de marketing direct
– când datele dvs. personale sunt transferate de la terțe parți.

Dacă oferiți informații în numele unei alte persoane, trebuie să vă asigurați că aceasta a primit prezenta politică de confidențialitate înainte de a face acest lucru. Dacă aveți sub 16 ani, va rog să nu îmi trimiți nicio informație cu excepția cazului în care aveți permisiunea părintelui sau a tutorelui dvs. să faceți acest lucru.

Vă rog să mă ajutați să vă actualizez informațiile aducându-mi la cunoștința orice modificare a datelor de contact sau a preferințelor dvs.

CE INFORMATII POT COLECTA?

Următoarele tipuri de informații despre dumneavoastră pot fi colectate prin intermediul diferitelor servicii și canale de contact descrise în această politică de confidențialitate:
– Detalii de contact: adresare, nume, inițiale, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, website, număr de fax.
– Date cu caracter personal: fotografii cu dvs. și membrii familiei dvs., CNP, serie și număr CI, data nașterii, data botezului, data nunții, statutul familial, membrii familiei, profesie, pasiuni, metoda preferată de plată, canalul de contact preferat, numele companiei.
– Interese: informațiile pe care ni le furnizați despre interesele dumneavoastră.
– Date privind utilizarea websiteului și a informațiilor comunicate: cum utilizați websiteul meu și dacă deschideți sau transmiteți comunicările mele mai departe, inclusiv informațiile colectate prin cookieuri și alte tehnologii de monitorizare (poți accesa politica de cookieuri aici).
– Informații privind istoricul clientului: ofertele primite, date despre achiziționarea produselor și serviciilor, date opționale de client pentru produsele și serviciile contractate de la alți furnizori, participarea la evenimente.
– Detalii de configurare a albumelor foto: informații despre numărul de fotografii selectate, dimensiunea albumului, tipul de copertă al albumului, numărul de pagini.

CUM POT FI FOLOSITE DATELE?

Utilizarea datelor personale în conformitate cu legile U.E. privind protecția datelor trebuie să fie justificată de unul dintre mai multe temeiuri legale și sunt obligată să stabilesc aceste temeiuri pentru fiecare utilizare, prin intermediul acestei politici.

Utilizarea informațiilor dumneavoastră este permisă în temeiul legislației U.E. privind protecția datelor pe baza următoarelor considerente legale principale:
– în cazul în care v-ați dat acordul (v-a fost prezentat un formular de consimțământ în legătură cu orice astfel de utilizare și vă puteți retrage consimțământul printr-o solicitare adresată în scris);
– dacă sunt necesare să închei sau să execut contractul cu dumneavoastră;
– dacă sunt necesare pentru a mă conforma obligațiilor legale;
– dacă le folosesc pentru a realiza un interes legitim și motivele pentru care le folosesc depășesc orice prejudiciere a drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor (interesele mele legitime includ activități necesare pentru evoluția continuă a serviciilor oferite);
– dacă sunt necesare pentru a mă apăra, să urmăresc sau să formulez o pretenție împotriva dumneavoastră sau a unei terțe părți.

Pot exista utilizări care sunt permise pe baza altor temeiuri. Unde este cazul, le voi identifica și le voi comunica cât mai curând posibil, după ce voi lua la cunoștința de acestea.

1. Relații clienți și marketing – pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră și a vă aduce știri și oferte.

Colectez date de contact, detalii personale, interese, informații privind utilizarea websiteului și a comunicațiilor, informații despre istoricul clientului, precum și date privind utilizarea dispozitivelor și a serviciilor. În plus, pot utiliza informațiile despre vânzări, detaliile de configurare ale albumelor foto. Pot crea profilul individual prin intermediul procedurii statistice pentru a-ți pune la dispoziție oferte personalizate.

Justificarea utilizării: consimțământ, interes legitim.

Interes legitim: această prelucrare se bazează pe interesul meu legitim în scopul de a promova și de a oferi informații despre produsele și serviciile proprii. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților actuali și ale clienților potențiali au fost evaluate în raport cu interesul meu de a prelucra date personale în scopul identificat.

Alegere: consimțământul de marketing, inclusiv pentru canalele de comunicare și analiză, poate fi oricând retras cu efect pe viitor. Clientul poate de asemenea să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct.

2. Vânzări – pentru a procesa vânzarea și a vă configura produsele și serviciile.

Voi obține datele de contact, fotografii, detaliile de configurare ale albumelor foto și informațiile privind vânzările, precum și informații despre istoricul clientului atunci când achiziționați produse și servicii, și le voi folosi pentru a furniza produsele și serviciile pe care le solicitați și pentru a vă notifica aspectele legate de produsele și serviciile alese de dumneavoastră. Aceste informații pot fi accesate de către mine pentru a depana problemele tehnice sau de altă natură legate de furnizarea acestor produse și servicii.

Furnizarea datelor personale care au ca finalitate executarea obligațiilor contractuale este o cerință contractuală și refuzul de a le furniza va afecta derularea contractului sau o va face chiar imposibilă.

Justificarea utilizării: executarea contractului; interese legitime.

Interes legitim: această prelucrare se bazează pe interesul meu legitim de a menține cele mai înalte standarde ale produselor și serviciilor oferite. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților au fost evaluate în raport cu interesul meu de a prelucra datele clienților în scopul identificat.

Alegere: clientul poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal din motive legate de situația sa particulară în orice moment.

3. Asigurarea calității, cercetare și dezvoltare – pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor mele.

Pot utiliza oricare dintre informațiile pe care le primesc prin furnizarea de servicii pentru asigurarea și dezvoltarea calității produselor și serviciilor. Înainte de efectuarea unei astfel de utilizări, informațiile tale vor fi de-personalizate (anonime), astfel încât acestea să nu poată fi asociate direct cu tine.

Justificarea utilizării: interes legitim (pentru a anonimiza informația).

Interes legitim: interesul meu legitim de a furniza produse și servicii de calitate satisface interesele clientului și, prin urmare, este în concordanță cu G.D.P.R. Pentru a procesa datele clienților în baza art. 6 lit. f) (interesul legitim) din G.D.P.R., drepturile fundamentale și libertățile clientului au fost evaluate în raport cu interesul meu de a prelucra datele clientului. Clientul așteaptă de fapt produse și servicii premium. Pentru a îndeplini aceste așteptări, este necesară monitorizarea continuă și îmbunătățirea calității, precum și dezvoltarea produselor și serviciilor sau noi produse și servicii. Pentru a atenua potențialele riscuri și pentru a spori protecția intereselor persoanelor fizice, se aplică măsuri de siguranță și controale suplimentare după cum este nevoie, cum ar fi accesul strict la date, limitările utilizării datelor, măsuri de securitate, planuri de reținere a datelor, precum și minimizarea datelor, și anonimizarea.
Această prelucrare se bazează pe interesul meu legitim de a satisface așteptările înalte ale clienților cu privire la calitatea produselor și serviciilor mele actuale de top, precum și dorințele lor pentru soluții inovatoare.

4. Respectarea solicitărilor obligatorii de furnizare a informațiilor dumneavoastră – pentru a mă conforma obligațiilor legale, față de autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și serviciul judiciar.

Toți operatorii sunt supuși legilor din țările în care operează și trebuie să respecte acele legi. Aceasta include furnizarea informațiilor tale agențiilor de aplicare a legii, autorităților de reglementare și instanțelor judecătorești și părților terțe în legătură cu proceduri sau investigații oriunde în lume, atunci când sunt obligați să facă acest lucru. Dacă este permis, vă voi trimite o astfel de solicitare sau vă voi informa înainte de a răspunde, cu excepția cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracțiuni.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de a mă conforma solicitărilor obligatorii privind informațiile dumneavoastră, este o cerință de reglementare care depinde de solicitarea în cauză.

Justificarea utilizării: obligație legală; stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Alegerea: niciuna.

TRANSFERUL CATRE TERTE PARTI

Date personale pe care le-am colectat pentru a executa obligațiile contractuale, pot fi transferate terțelor părți.

Datele dumneavoastră personale pot fi comunicate următoarelor entități:
– Google – datele dvs. personale sunt stocate pe serverele Google prin produsele și serviciile Google folosite pentru comunicarea prin email cu dvs.;
– Apple – date dvs. personale sunt stocate automat de telefoanele mobile folosite (iPhone)
– Microsoft – datele dvs. personale sunt stocate automat de sistemul de operare Windows;
– Zenfolio – datele dvs. personale – fotografii, nume, adresă de email și data evenimentului fotografiat (nuntă, botez sau altele) sunt stocate pe serverele Zenfolio pentru executarea obligațiilor contractuale.
– Companiile care furnizează servicii pentru mine, cum ar fi laboratoare foto, tipografii, întreținere IT, găzduire IT, furnizor de centre de interacțiune cu clienții.

Deși nu pot garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site este lipsită de atacuri cibernetice, eu, subcontractanții mei și partenerii mei de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor.

Toate informațiile dumneavoastră sunt stocate pe serverele securizate (sau în format fizic securizat) ale subcontractanților sau partenerilor mei de afaceri și sunt accesate și utilizate în conformitate cu politicile și standardele mele de securitate (sau standarde echivalente ale subcontractanților sau partenerilor mei de afaceri).

CUM PASTREZ DATELE PERSONALE IN SIGURANTA?

Utilizez o varietate de măsuri de securitate, inclusiv instrumente de criptare și autentificare, pentru a ajuta la protejarea și menținerea securității, integrității și disponibilității informațiilor dumneavoastră.

Deși nu pot garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe siteuri web este lipsită de atacuri cibernetice, eu, subcontractanții mei și partenerii mei de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a-ți proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum:
– accesul personal strict la datele dumneavoastră numai pentru scopul comunicat;
– transferul datelor colectate doar în formă criptată;
– sistemele informatice securizate pentru a interzice accesul neautorizat, de către hackeri, spre exemplu.

În cazul în care v-am furnizat o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale siteului meu sau orice alt portal, aplicație sau serviciu pe care îl ofer, sunteți responsabil de păstrarea confidențială a acestei parole și de respectarea oricărei alte proceduri de securitate asupra căreia va notificăm.

PENTRU CAT TIMP VOI PASTRA DATELE PERSONALE?

Voi păstra informațiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care le-am obținut și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva mea). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o voi reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă; dar voi înceta să o folosesc în scopul cu o perioadă mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

Perioadele mele de păstrare se bazează pe nevoile afacerii, iar informațiile dumneavoastră, care nu mai sunt necesare sunt ireversibil anonimizate (iar informațiile anonime pot fi păstrate) sau distruse în siguranță.

Utilizarea pentru asistență clienți și marketing: în legătură cu informațiile dumneavoastră utilizate în scopuri de asistență pentru clienți și în scopuri de marketing, este posibil să vă păstrez informațiile în acest scop până la data ultimei obțineri a consimțământului de a vă transmite mesaje de marketing sau data la care ați răspuns ultima oară la o comunicare de marketing din partea mea (alta decât să renunțați la primirea altor comunicări).

Utilizarea pentru a executa un contract: în ceea ce privește informațiile dumneavoastră utilizate pentru a îndeplini orice obligație contractuală, pot păstra aceste date pe toată durata cât contractul rămâne în vigoare plus 10 ani de la ultimul contact pentru a răspunde oricăror întrebări sau pentru a soluționa orice reclamații survenite ulterior încetării contractului.

În cazul în care există posibile pretenții: în legătură cu orice informație despre care consider în mod rezonabil că va fi necesară apărarea, urmărirea sau formularea de pretenții împotriva dumneavoastră, a mea sau a unei terțe părți, pot păstra aceste date atât timp cât această pretenție ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.

Folosirea în vederea asigurării calității și dezvoltării: datele dvs. vor fi păstrate exclusiv într-o manieră anonimizată, adică nu va fi posibil să fie legate de persoana dvs.

CONTACTEAZA-MA

Dacă aveți întrebări legate de utilizarea de către mine a datelor dumneavoastră personale puteți lua legătura cu mine prin email sau poștă.

Aveți dreptul:
– să îmi soliciți detalii suplimentare cu privire la modul în care folosesc datele dumneavoastră personale;
– să obțineți acces la datele dumneavoastră personale și o copie a informațiilor pe care mi le-ați furnizat;
– să primiți datele dumneavoastră personale pe care mi le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să transmit aceste date altui operator fără obstacole, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea contractului și dacă se face prin mijloace automatizate;
– să îmi solicitați să actualizez orice inexactitate în informațiile deținute;
– să îmi solicitați să șterg orice informație pentru care nu mai avem un temei legal de utilizare;
– când prelucrarea se bazează pe consimțământ și în legătură cu orice modalități de direct marketing, să vă retrageți consimțământul cu efect pentru viitor, astfel încât să încetez acea prelucrare specială;
– să obiectați împotriva oricărei prelucrări, bazată pe interese legitime, datorită situației dumneavoastră speciale, cu excepția cazului în care motivele mele de a continua această prelucrare prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor;
– să îmi solicitați să restricționez modul în care vă folosesc informațiile, de exemplu pe parcursul investigării unei plângeri.

Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții pentru a proteja interesul public (de exemplu, prevenirea sau detectarea infracțiunilor), interesele mele (de exemplu, menținerea privilegiului legal) sau drepturile și libertățile altora. Dacă vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, voi analiza dreptul dumneavoastră la o astfel de solicitare și voi răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de o lună. În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, perioadă despre care veți fi informat.